Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEVOD VOZIDEL OD 1.1.2015

 

 

 

 

 

 Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

 

Klíčové změny

 

 

od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

 

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

 

 

 

 

1.

Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

 

 
 

 

2.

Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

 

 

 

 

3.

Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

 

 

 

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

 

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

 

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad
do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá:

občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

 
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA

 

www.mdcr.cz